Hvorfor hedder det en grå anlægsgartner

etablering af græsplæne

Forskellen på grå og grøn anlægsgartner

Normalt forstår man en anlægsgartner som en der vedligeholder og etablerer private haver, offentlige pladser og parker og spiller en væsentlig rolle i byfornyelses projekter.

Men.. der er 2 forskellige slags.

En grøn anlægsgartner (det samme som en gartner) beskæftiger sig udelukkende med sammensætning, vedligehold  og etablering af planter, hvorimod en grå anlægsgartner arbejder med belægning i form af fliser, brosten mv.

Ofte specialiserer man sig, så man ikke spænder over alle fagets facetter, som udover ovenstående også kan bestå af, tilbuds beregning, planlægning af opgaver i form at bestilling af materialer samt disponering af mandskab og maskiner, ledelse af et eller flere teams, salg og kundekontakt osv. Alternativt kan man også vælge at videreuddanne sig til jordbrugsteknolog, have- og parkingeniør, landskabsarkitekt osv.

Grå opgaver

  • fliselægning, herunder belægning af garage/indkørsel
  • opbygning af mure
  • etablering af springvand, havedam
  • lave trækonstruktioner i haven såsom terrasse eller hegn
  • haveplaner

Grønne opgaver

  • lugning af ukrudt og anlæg af bede osv
  • såning, beskæring, plantning
  • etablering af græsplæner og bede
  • haveplaner

Mange anlægsgartnere arbejder fast ved større grønne områder, som fx parker, slotshaver, golfbaner og kirkegårde, men de fleste arbejder i private firmaer, og udbyder opgaver til private haveejere. Et af disse private firmaer er Aars Anlæg anlægsgartner, som tilbyder både grå og grønne opgaver, have service og udarbejdelse af planer hele året.

De fleste af havens opgaver udføres i foråret og efteråret, men det er bestemt ikke det eneste tidspunkt der kan findes hjælp. Aars anlæg har udarbejdet en havekalender, så du kan se hvilke opgaver der hører til sæsonnen. Som anlægsgartner er der ikke så meget at lave om vinteren, det er mest vintertjeneste som snerydning, og så kan der være noget beskæring og buskrydning.